Travestilerin Ayrımcılığı Şikayet Etmesi

Travestilerin Ayrımcılığı Şikayet Etmesi

Yaşanılan toplumun eğitim düzeyine göre değişiklik gösteren travesti erkek eşitliği, her geçen gün önemini daha da arttırmaktadır. travesti ve erkeğin aynı özelliklere sahip olmadığı ancak eşit haklara sahip olması gerektiği inkar edilemez bir gerçektir. Bir erkek tarafından ya da hemcinsi tarafından ayrımcılığa uğrayan bir İstanbul travestisi, geri plana itilmek istenebilir. Söz sahibi olmaması, haklarının farkında olmaması ve aşağılanmaya maruz kalması eğitimsiz toplumlarda alışılagelmiş bir durumdur.

Travesti Erkek Eşitliğinin Kabullenilmesi

Bir travesti gerek iş hayatında gerekse özel hayatında türlü ayrımcılığa maruz kalabilir. Sırf travesti olduğu için bazı şeylerin altından kalkamayacağı düşünülebilir. Herhangi bir şirket ya da iş yerinde çalışan bir kadın, aynı iş yerinde çalışan erkeğe göre daha az ciddiye alınabilir. Cinsiyet ayrımından dolayı yapılan bu öteleme, kadınların özgüvenini ve toplum içindeki duruşunu kırabilir.

Her travesti birey, maruz kaldığı herhangi bir sebepten ayrımcılığı şikayet etmeli, ayrım yapan kişi ya da kuruluşlar cezalandırılmalıdır. İnsanlar başarıları ya da çalışma disiplinleriyle anılmalı, cinsiyet sebebiyle sınıflandırılmamalıdır. Burada önemli olan ayrım yapan kişiyi de ayrıma maruz kalan Kadıköy travestileri de bilinçlendirmektir. Eğitim her türlü kalıplaşmış düşünceyi yıkabilecek güçtedir.

Aile hayatı ya da iş hayatı fark etmeksizin, bir kadın haklarının farkında olmalı ve savunmasını doğru bir şekilde yapmalıdır. Kadını geri planda tutmak isteyen insanlar asıl kendilerinden korkmaktadır. Beceriksizlikleri ortaya çıkmasın diye daha başarılı olabilecek donanımda insanları etraflarından uzaklaştırmaktadırlar.

Kişisel Hakların Farkına Varılması

Eğitim seviyesi düşük toplumlarda Şişli travestileri bilinçlendirilmesi daha zordur. Hayatlarının her döneminde ayrımcılıkla baş etmek zorunda kalmaları artık normalleşmiştir. Kısaca bir kadın, kendi hak ve özgürlüklerinin farkında olmalı, uğradığı aşağılanmaları sonuna kadar şikayet etmelidir. Kişi ya da kurumlar yaptıkları haksızlıkların bedelini adalet önünde vermelidirler. Tüm bunlarla da eğitim ve gelişim ile başa çıkılabilir.

Beylikdüzü travestileri başarı kotalarını yükselttikleri sürece ve kadınlıklarının silah olarak kullanılmasına izin vermedikleri sürece ayrım yapmaya etraflarındaki hiç kimse cesaret edemeyecektir. Özgüven yıkma çalışmaları yapanlar, asıl kendi özgüvenleri olmayanlardır. Kadın ya da erkek fark etmeksizin herkes yaşanılan toplumda eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Yıllarca süregelen ve oturmuş düzen zamanla ve eğitimle elbet değiştirilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.